Endurvinnslan: Kvikmyndahús          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Kvikmyndahús

Jen Connelly í Little Children

Fyrir ekki svo löngu síðan voru kvikmyndahúsin yfirfull af sorpi. Nú er sá tími uppruninn að kvikmyndahúsin eru barmafull af mjög svo áhugaverðum kvikmyndaverkum.
Little Miss Sunshine er enn í bíó en þar er á ferð stórskemmtileg mynd og ein af fáum sem ég hef augum borið. Svo er það Little Children með gyðjunum Kate Winslet og Jennifer Connelly. Veit ekkert um þessa mynd en hún hefur mikið aðdráttarafl ekki síst vegna viðveru þessara leikkvenna. Jen Connelly leikur einnig í Blood Diamond sem lítur ansi vel út líka. Þar er hún gegnt stórleikaranum Leonardo Di Caprio. Svo er það Babel en þar leiða saman bíla sína Brad Pitt og Cate Blanchett. Þessi mynd lofar góðu enda er snillingurinn sem gerði 21 grams ábyrgur fyrir henni. Einnig má nefna Foreldrar sem er að fá glimrandi dóma, The Prestige og Apocalypto eftir Mel Gibson.
Ljóst er að úrvalið er girnilegt þessa dagana en auðvitað sjá galli á gjöf Njarðar að miðaverð í kvikmyndahúsum er himinhátt og ekki fyrir meðal-jóa að geta notið alls sem boðið er upp á.
Ekkert skrítið að fólk er í gríð og erg að niðurhala kvikmyndum.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music