Endurvinnslan: Tobey Maguire halelújah          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Tobey Maguire halelújah

Nýlega hef ég horft á þrjár mjög áhugaverðar kvikmyndir.

Thirst
Fyrst var það nýjasta myndin frá Chanwook Park sem hefur gert nokkrar frábærar eins og Sympathy for Mr. Vengeance og Oldboy. Núna gerði hann vampírumynd þar sem prestur nokkur fær í sig vampíruveiruna og verður í meira lagi syndugur. Ég varð fyrir smá vonbrigðum með þessa. Fannst hún ekki eins flott og margar aðrar frá honum.


Broken Embraces
Nýjasta myndin frá Almodovar er ljómandi fín með Penelope Cruz í essinu sínu.


Brothers
Þetta er myndin! Endurgerð á danskri mynd (sem ég hef ekki séð) með Jake Gyllenhaal, Natalie Portman og Tobey Maguire sem er skuggalega góður í þessari mynd (Óskarsverðlauntilnefning yfirvofandi). Þetta er með sterkari myndum sem ég séð lengi. Þessi treiler er reyndar ekki alveg í samræmi við myndina og fyrri hlutinn alltof væmin.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music