Endurvinnslan: meira          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

meira

Ég er líka á því að þessi "kreppa" sé illnauðsynleg og jafnvel holl. Við erum búin að vera alltof góð við okkur sjálf. Að borða fyrir okkur er afþreyjing og löngu hætt að vera séð í sínum upphaflega tilgangi, það er að gefa lífverunni orku til að lifa. Það þarf ekki annað en að horfa til Haíti og sjá hvað kvörtunin um að eiga ekki flottann síma er fáránleg. Og ef bumbann rýrnar eitthvað á meðan þá er það bara hið besta mál.

Maður fann alveg þrýstinginn fyrir hrun ef maður var með gamlan síma eða gamlan tölvuskjá. Þetta átti víst að vera eitthvað "hallærislegt". Mér finnst miklu meira hallærislegt að hafa ekki vit í að sjá í gegnum að markaðurinn er að taka mann í rassaboruna. Það er eins og fólk hafi verið hætt að ráða sér sjálft og látið stjórnast af einhverri markaðshyggju. Það drepst engin við það að eiga túbusjónvarp.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music