Endurvinnslan: Þetta er vel          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Þetta er vel


Method Man & Redman - Blackout! 2Rappið getur gírað mann upp en það getur líka verið þreytandi. Þessi nýja plata frá þessum fimu röppurum er svöl og tekst að gíra mann vel upp. Þetta er vel.


Terminator Salvation

Nýjasta myndin um ólíkindatólin sem tortímendur eru, er fínasta sumar-afþreyingarmynd. Algjört augnkonfekt, og bara ágætlega spennandi. Þetta er vel.Livemocha

Þessi síða er algjör snilld fyrir þá sem vilja byrja að fikra sig áfram í að læra nýtt tungumál. Þarna er hægt að taka kúrsa í tungumálum allt frá íslensku og upp í kóresku. Svo er auðvelt að kynnast fólki sem er í sömu hugleiðingum eða fólk sem talar það tungumál sem þú vilt læra. Svo fer fólk yfir verkefni frá hvort öðru. Ég er búinn að skrá mig í kínversku 101. Þetta er vel.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music