Endurvinnslan: Draumurinn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

DraumurinnÍ gærkvöldi varð gamall draumur að veruleika. Þegar ég var 8 ára var ég dolfallinn Michael Jackson aðdáandi og einu sinni dreymdi mig að ég hefði verið alveg eins og hann í útliti og var labbandi um í skólanum. Fannst það mega töff. Núna, akkúrat 20 árum síðar klæddi ég mig loksins upp eins og meistarinn og gat ekki annað en fílað mig í botn.Í leiðinni fékk ég innsýn inní förðunarheiminn en mér finnst að allir karlmenn ættu að prófa allavega einu sinni að láta farða sig. Mér fannst það ekkert voðalega þægilegt en mér fannst útkoman afar góð. Ég fíla mig vel með ælæner og ef ég nennti að fara að hrista í því fólki sem ég umgengst myndi ég alveg fíla að ganga öðru hvoru með ælæner. Það er bara fallegt.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music