Endurvinnslan: Glímukappinn og fátæki milljónamæringurinn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Glímukappinn og fátæki milljónamæringurinn

The Wrestler og Slumdog Millionaire hafa mikið verið á milli augna fólks undanfarið. Hef ég horft á þessar kvikmyndir með ágætum árangri. En ég verð nú að segja að ég sá ekki að hér eigi að vera einhverjar frábærar kvikmyndir á ferðinni.The Wrestler fannst mér allavega töluvert merkilegri. Ég hef miklar mætur á leikstjóranum Darren Aronofsky sem gerði hina geðveiku Requiem for a dream og svo hina umdeildu The Fountain. Hér er hann kominn í djúpa karakter skoðun á glímukappa nokkrum sem brennt hefur allar brýr að baki sér í einkalífinu en lifir á fornri frægð sem glímukappinn "The Ram". Kvikmyndin spyr spurninga eins og "Hver á þessa pulsu" og "hvað ætlaru að gera fyrir peninginn sem frúin í Hamborg gaf þér?" ásamt fleiri áleitnum spurningum um hvað það er að vera karlmaður. Glímuatriðin eru alltént frekar óhugnaleg til dæmis þegar notast var við heftibyssu! En þetta er fyrst og fremst tragísk mynd sem virkar vel ekki síst fyrir kröftugan leik Mickey Rourke.

Hin myndin var svona la-la. Ég nenni eiginlega ekki að skrifa eitthvað um hana. Jú kannski benda á að aðal kvenpersónan er leikin af sláandi fallegri konu. Geri aðrir betur. Óskar var víst voða hrifinn af þessari mynd.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music