Endurvinnslan: Why so serious-a          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Why so serious-a

Heath kallinn Ledger verður því miður ekki meira á hvíta tjaldinu. Ég sá eina al-slæma mynd með honum sem heitir A Knight's tale en tvær magnaðar voru Brokeback Mountain og The Dark Knight. Maður er alveg svekktur yfir þessu.


Í gær horfði ég á Doubt sem núna er í bíó og hefir verið orðuð við Óskar. Mér fannst hún vel áhorfanleg og Meryl Streep frekar óhugnanleg en ég veit ekki með endirinn. En vissulega áhugaverð stúdía á fólki og trú og hvernig sannfærni getur líka verið vond.


Einnig renndi ég yfir Lust, Caution sem Ang Lee gerði á eftir Brokeback Mountain og var ég hrifinn. Þarna gefur til dæmis að líta einn fremsta leikara Asíu, Tony Leung og frekar opinskáar kynlífssenur. En myndin fín.


Ég fílaði líka Year of the Dog þar sem Molly Shannon sýnir að henni er ýmislegt til listanna lagt en að vera bara superstar.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music