Endurvinnslan: Af höttum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Af höttumAlveg eins og það fer mér ekki að reykja þá held ég að það fari mér heldur ekkert að eiga kærustu.

Það hefur heldur aldrei farið mér að vera með hatt. Ég er með lítið höfuð og hverfur það fullmikið ef ég set hatt ofan á það. Afturámóti varð ég ástfanginn af hatti sem ég sá á markaði í Melbourne. Ég keypti hann því og tók með mér til Íslands. Ég vildi hins vegar ekki setja hann ofan í tösku því þá hefði hann krumpast, jafnvel skemmst. Ég bar hann því á höfði á þeim flugvöllum sem ég heimsótti. Af hverju ég er að fjalla um þetta hér veit ég ekki. Þetta er kannski bara vitleysa í mér.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music