Endurvinnslan: Hitt og þetta          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hitt og þetta


Í gír á St. Kilda ströndinni


Haidzat og ég á góðum degi á St. Kilda


Það er hefð þegar farið er niður til St. Kilda að snæða einn banana.


Á Victoria næturmarkaðnum. Ég hef aldrei séð eins mikið úrval af mat á einum stað. Ég fékk mér spænskan kjúkling sem var ljúffengur. Frá vinstri: Ég, Haidzat, Iina, Jón, Katrín, Nelli og Atte.


Þetta voru nágrannar mínir sem ég kynntist. Maggie, Tiong Guan og ég á ítölskum veitingastað á Lygon Street. Þau eru bæði farin til síns heima, hún til Kína og hann til Malasíu. Missir af þeim.


Ég og Maggie í Healesville sanctuary rétt fyrir utan Melbourne.


Það getur verið hentugt að vera með innbyggt rör.


Hefðbundnir ástralskir frumbyggjahattar á kollum.


Síðasta kvöldmáltíðin. Ég eldaði fyrir Maggie kvöldið áður en hún fór af stað heim til sín. Réðist ekki á garðinn þar sem hann er lægstur og eldaði kjúklingarétt með asísku ívafi en þó með mínum eigin veg. Hún og ég vorum ánægð með afraksturinn. En ég sakna hennar.


Flott mynd sem var tekin í partýi fyrir skemmstu. Ég er þarna einhvers staðar fyrir miðju.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music