Endurvinnslan: Hannibal begins          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hannibal begins

Hvað var að gerast í Hannibal Rising? Ég hætti að horfa um miðbik myndarinnar, fannst þetta hrikalega dofið og vitlaust. Voru þeir að rugla Hannibal saman við Batman eða Drakúla? Ég meina hann var kominn með grímu, farinn að æfa bardagaíþrótt og átti upptök sín í Austur-Evrópu. Svo fannst mér gaurinn sem lék Hannibal pirrandi á að horfa. Miðað við helminginn af þessari mynd þá langar mér ekkert að vita af hverju hann átti eftir að verða geðlæknir með smekk fyrir mannakjöti.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music