Endurvinnslan: Gleðitár          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Gleðitár


Það er leiðinlegt að geta ekki séð neinar upptökur af leiknum í gær. Mig langar mest til að sjá strákana fagna, því þeir hafa lagt mjög hart af sér á undanförnum árum en þetta er langstærsta stundin fyrir liðið. Það er því ekki skrítið að menn hafi fellt tár í gær þegar sigurinn gegn Spánverjum var vís. Þetta sýnir líka ekki bara hvað Íslendingar eru ótrúlega góðir í handbolta heldur líka hugarfar sem fólk getur tekið sér til fyrirmyndar. Það er alveg pottþétt að þeir hefðu aldrei unnið ef þeir hefðu ekki trúað því fyrir leikinn. Ég táraðist allavega þegar ég las um þetta og skoðaði myndir af strákunum að fagna. Maður er bara svo stoltur að vera Íslendingur.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music