Endurvinnslan: Olnbogi          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Olnbogi

Já góðan dag (G'day). Þá sit ég hér, sálfræðilega lamaður eftir vinnu mína að siðferðisumsókn. Málið er það að til að mega gera rannsókn með fólki sem þátttakendum verður maður að fylla út siðferðisumsókn (16 bls), einnig fylla út umsókn á netinu og láta öll skjöl sem verða notuð í rannsókninni fylgja með. Þetta er ekkert smá batterí skal ég segja ykkur. Það er langt síðan eitthvað hefur virkilega fengið mig til að svitna en þetta er eitt af því. Ég var bara orðinn stressaður á tímabili. Stressið er hins vegar að mestu farið eftir daginn enda búinn að vera afkastamikill dagur. Þetta á allt eftir að blessast. Þið verðið að afsaka að ég er ekki frekar frjór núna í hugsun, enda þetta búið að menga alla kima huga míns undanfarið. Það er nú eitthvað annað að gerast hérna, eða hvað?

Weather forecast: Don't get excited
Music: Elbow - The Seldom seen kid (good stuff)
Food: re-heated pizza or kartöfluréttur
Drink: Green Tea
Enertainment: Seinfeld
On the horizon: Research proposal
On the horizon: Bar-b-q
On the horizon: Guitar!
Farewell greeting: C ya.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music