Endurvinnslan: Do's and don'ts          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Do's and don'ts

Ekki skúra gólf með svampi. Það er ávísun á vandræði.

Klósettið mitt hagar sér mjög undarlega. Þegar ég sturta niður þá sprautast vatn út úr því úr einhverri leiðslu að aftan. Þetta er með eindæmum. Ég er búinn að halda í mér í tvo daga.

Páskamaturinn minn samanstóð af mojito, kengúru, meðlæti og súkkulaðiköku í eftirrétt. Allt saman ljúffengt og eiga Unnar, Audrey og Rikke heiður skilið fyrir kokteilagerð og eldamennsku. Ég keypti kökuna sem fór vel í mannskapinn.

Í gær var brjálað þrumuveður, ekkert smá mikið af eldingum og snörpum heillidembum. Það var mjög kósí að sitja uppí sófa, horfa á Seinfeld og hlusta á þrumurnar.

Á laugardaginn er planið að fara í vínsmökkunarferð í Yarra dalinn og þar á að bera kennsl á vínið mitt. Ég er ekki mikill víndrykkjumaður en rauðvínið sem ég fékk á páskadagskvöld var reyndar það besta (eða skásta :() sem ég hef smakkað. Þetta gæti orðið áhugavert.

Annars er það bara rannsóknin sem á huga minn þessa dagana.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music