Endurvinnslan: Niður-Hal          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Niður-Hal

Hal var ekki boðið hlutverk í leikritinu Attempts on her life. Það var mjög viðeigandi. Ég átti ekki heima í þessu leikriti. Líklega hentar mér betur að taka þátt í leikriti þar sem er meira um samleik og hefðbundnar persónur. Maður hefur svosem nóg með að leika sjálfan sig. Ég er sem sagt núna að taka þátt í uppfærslu á leikriti sem fjallar um íslenskan mann á þrítugsaldri sem fer í nám í Ástralíu. Þar býðst honum að taka þátt í leikriti sem fjallar um íslenskan mann á þrítugsaldri sem fer í nám í Ástralíu og býðst þar hlutverk í leikriti sem fjallar um íslenskan mann á þrítugsaldri sem fer í nám til Ástralíu en býðst óvænt hlutverk í uppfærslu á leikriti sem fjallar um íslenskan mann...

Það er svosem ekki mikið að frétta af neðri hæðinni. Það er farið að kólna. Í gær fór hitinn í 38 gráður en í dag slefaði hann í um 26. Enda er kominn vetur.

Keypti mér Special K með hunangi og möndlum. Það er rosalega gott. Ef ég á erfitt með að vakna á morgnana leiði ég hugann að morgunkorninu og sprett á fætur.

Maður saknar soldið að hafa ótakmarkaðan aðgang að íslenska vatninu. Það fer ansi mikið af matarpeningum í vatn.

Annars er ég búinn að vera önnum kafinn við að læra. Strax byrjaður á lokaverkefninu. En ég fer í páskafrí á morgun og þá er sjens á að fara að gera eitthvað skemmtilegt.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music