Endurvinnslan: Tónlistarmeðferð          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Tónlistarmeðferð

Ertu orðin þreytt(ur) á tónlistarsmekk þínum?

Stuðmenn hættir að kveikja í þér?

Í svörtum Fötum orðnir þreyttir?

U2 farnir að hljóma flatir?


Við hjá Sálfræðihúsi bjóðum nú upp á áhrifaríka meðferð gegn lélegum tónlistarsmekk. Meðferð okkar er samblanda af:

+ Antabuse notkun

Antabuse er lyf sem veldur mikillri ógleði, kúgun og uppköstum. Þessum tilfinningum pörum við með gömlu uppáhalds tónlistinni þinni.

+Hugrænar aðferðir

Komið auga á óheppilegar hugsanir (t.d. djöfull er þetta gott lag) og þær skoðaðar með tilliti til heppilegri hugsana (djöfull er þetta leiðinlegt lag).

+Virk skilyrðing

Skjólstæðingur verðlaunar sjálfan sig fyrir að hlusta á betri tónlist. Til dæmis með ostbita.

+Herminám

Skjólstæðingur horfir á aðra hlusta á góða tónlist og sér hvað þeir njóta hennar og verða jafnframt meira töff.

+Áreitisstjórn

Aðstæður skoðaðar sem fær skjólstæðing til að setja leiðinlega tónlist á. Til dæmis í bílnum eða í ræktinni. Hann hvattur til að kaupa nýjan bíl og flytja í annað bæjarfélag.

+Slökunarþjálfun

Í vissum aðstæðum er nauðsynlegt að hafa aðferð við að slaka á. Kannski í partýi þar sem leiðinlegt tónlist er spiluð þarf skjólstæðingur að geta stjórnað óþægilegum tilfinningum og hamið sig frá því að dansa eða syngja með.

+Hrösunarþjálfun

Margir hrasa eftir góðan árangur í vissan tíma og snúa aftur í lélega tónlist. Farið er yfir aðferðir til að minnka líkur á að fólk fari aftur í gamla farið.

Ekki hafa samband (öfug sálfræði hahah tekin á sálfræðinni)
Síminn er ekki 555-2309
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music