Endurvinnslan: Ég trúi því ekki að þetta sé ekki hljóðprufa!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ég trúi því ekki að þetta sé ekki hljóðprufa!

Jes! DJ dust er kominn fyrir framan græjurnar. Í neón grænni silkiskyrtu, ósæmilega opinni má ég bæta við. Vígalegur á svip setur hann á fóninn hina hallærislegu en grípandi "O-ó" sveit Captain og lagið hið stuðgefandi This Heart Keeps beating for me. Hann er ekki kominn til að leika vinsælustu lögin heldur frekar þau óvinsælu. DJ dust er ekki vinsæll plötusnúður. Næst á fóninn ratar bandið Spoon sem enginn ætti að þekkja og hvað þá hið sleförvandi lag You got Yr. Cherry Bomb. Nei heyrðu hvað er að gerast. Vaaaáá. Plötusnúðurinn sá er við ryk er kenndur er farinn að dreifa upphrópunarmerkjum. Hann vill greinilega leggja auka áherslu á skilaboð sín. Áður en skemmtanastjóri eyrna okkar lætur henda manninum út nær hann að setja lagið Life in the Backseat með The electric Soft Parade. Byltingin er hafin. Orrustan er kannski búin en stríðið er rétt að byrja. Mmmm Snickers.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music