Endurvinnslan: Al Pacino          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Al Pacino

Við Al Pacino erum mestu mátar. Hann hefur leikið í mikið af góðum myndum og einhverjum lélegum. Hann er ótrúlega fjölhæfur leikari, er bæði góður í dramatískum hlutverkum sem og í gamansömum. Hann getur gert ótrúlega hluti með andlitinu og hann er alltaf sjarmerandi. Það er gaman að horfa á þennan mann vinna vinnuna sína. Hér er topp 10 listi yfir mínar uppáhalds myndir sem Pacino hefur leikið í.

10 Donnie Brasco


09 Dog Day Afternoon


08 Heat


07 Scarecrow


06 Serpico


05 Godfather Pt.1


04 Carlito's Way


03 Godfather Pt.II


02 The Insider


01 Scarface

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music