Endurvinnslan: Of Montreal          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Of MontrealEin af áhugaverðari útgáfum þessa árs er platan Hissing Fauna, are you the destroyer? með bandarísku hljómsveitinni Of Montreal. Platan hefur fengið góða dóma hjá nánast öllum tónlistarmiðlum og er án efa með betri plötum sem hafa komið út á þessu ári.
Of Montreal er tríó leitt af söngvaranum/gítarleikaranum Kevin Barnes. Hljómsveitin gaf út sína fyrstu plötu 1997 og er Hissing Fauna þeirra tíunda breiðskífa. Ég myndi jafnframt halda að hún væri þeirra aðgengilegasta stykki. Ég reyndi að hlusta á plötuna á undan The Sunlandic Twins en komst lítt áfram gegnt þessari sérkennilega galgopuðu popptónlist.
Hissing Fauna, are you the Destroyer? er skemmtilegur leyndardómur þar sem óvæntar lykkjur og hljóð leynast í hverju horni. Ég er kominn með hjálminn á höfuðið með áföstu vasaljósi og læt mig síga niður.
Ég færi ykkur eitt skemmtilegasta lagið á plötunni:

Heimdalsgate like a Promethean Cu
___________________________________________
Frekari niðurhölun

A sentence of sorts in kongsvinger
Suffer for Fashion
Cato as a Pun

___________________________________________
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music