Endurvinnslan: Klöppum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Klöppumklöppum fyrir manninum sem fann ekki lengur fyrir aukaverkunum prósaks og fróaði sér í morgunsárið
klöppum fyrir manninum sem fékk ósamhverfa bumbu eftir uppskurð
klöppum fyrir stelpunni sem keyrði á boðmerki en komst lífs af
klöppum fyrir manninum sem vakir á nóttunni á Kárahnjúkum
klöppum fyrir stelpunni sem spáir í áreiðanleika vitnisburða barna
klöppum fyrir manninum sem borðar kotasælu og kennir á Akureyri
klöppum fyrir búddistanum sem lærir hjúkrunarfræði á nóttunni á geðspítala
klöppum fyrir stelpunni sem studdi kosningabaráttu Þormóðs Gíslasonar
klöppum fyrir stelpunni sem bloggar frá Sviss
klöppum fyrir manninum sem notaði kynþokka sinn í kosningabaráttu
klöppum fyrir manninum sem yfirgaf geðspítala og gekk til liðs við lögregluna
klöppum fyrir bleikasta bloggaranum
klöppum fyrir manninum sem mætti vel ölvaður á árshátið Íslandspósts
klöppum fyrir pappakassanum sem slökkti á NFS
klöppum fyrir Valdísi sem segir okkur frá því sem miður fer
klöppum fyrir manninum sem hljóp Glitnis maraþonið
klöppum fyrir manninum sem leggur geðröskuðum fíklum lið


klöppum hressilega fyrir öllum gestum þessarar síðu
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music