Endurvinnslan: "Sigur fyrir bananann"          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

"Sigur fyrir bananann"Þormóður Gíslason hlaut yfirburða kosningu til formanns í nýafstöðnu prófkjöri Skúnkasíuflokksins. Mikil gleði braust út á kosningaskrifstofu Þormóðs við tíðindin og fór Þormóður mikinn í fögnuðinum. "Þetta er fyrst og fremst sigur fyrir bananann. Það voru margir sem afskrifuðu mig af því ég þótti reiða mig um of á bananann. En þó hann sé boginn, þá lætur hann ekki brjóta sig. Ég vil þakka mínum stuðningsmönnum þennan frábæra stuðning og þá sérstaklega stelpunum á Goldfinger" sagði Þormóður í miðjum látunum. Sjónarvottar segja Þormóð hafa sporðrennt hátt í 30 bönönum í fagnaðarlátunum sem stóðu langt fram á nótt. Gleðin tók þó öllu alvarlegri beyju seint um nóttina þegar Þormóður var stöðvaður af lögreglunni fyrir bananaát við stýri. Við leit í bíl Þormóðs fannst umtalsvert magn af ólöglegum rúmenskum bönönum. Málið er í rannsókn en ljóst að þetta er mikið áfall fyrir Skúnkasíuflokkinn. Enginn bauð sig fram gegn Þormóði í prófkjörinu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music