Endurvinnslan: Vill gera Ísland að bananalýðveldi          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Vill gera Ísland að bananalýðveldiÞormóður Gíslason formannsefni hins nýja Skúnkasíuflokks hefur vakið mikla athygli í aðdraganda prófkjörs helstu stjórnmálaflokka landsins. Sérstaklega hefur sú aðferð hans að nota kynþokka sinn til að koma sér á framfæri vakið hörð viðbrögð. Stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands segir framboð Þormóðs vera karlrembuframboð og að bananinn sé augljóslega notaður sem reðurtákn. Endurvinnslan náði tali af Þormóði á kaffihúsi hér í bæ

Það vakti strax athygli að Þormóður spurði þjóninn hvort að þeir ættu til banana. Brást hann illa við þegar þjóninn neitaði því og kallaði hann kynþáttahatara. Hann róaðist þó fljótt þegar reitt var fram ólgandi bananate.

Margir hafa gagnrýnt notkun þína á kynþokka þínum í auglýsingum á framboði þínu. Finnst þér þetta réttmæt gagnrýni?


Ég neita þessu alfarið. Kynþokki minn er mér eðlislægur. Ég ræð ekki við hann.Hefuru verið lengi í stjórnmálum?

Líf mitt er stjórnmál. Það er mál að stjórna. Ég get stjórnað jafnvel þó mér sé mál. Ég tel það einn af mínum helstu kostum.

Af hverju þessi mikla notkun á bönönum í auglýsingum þínum?

Bananinn er táknrænn ávöxtur. Eitthvað langt og bogið sem maður setur upp í sig. Ég er langur og boginn og set margt upp í mig, til dæmis egg. Við getum lært margt af bananalýðveldum. Ég vil gera Ísland að bananalýðveldi. Það er langtíma markmið mitt.

Hver er afstaða þín til hvalveiða?

Ég hef sömu afstöðu og Guðlaugur Þór í þessu máli. Ég myndi ræða við hann út af þessu.Að lokum Þormóður, hvað hyggstu leggja áherslu á ef þú kemst á þing?

Fleiri banana og meiri kynþokka. Mér mun takast hið ómögulega, að gera alþingi Íslendinga erótískt.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music