Endurvinnslan: The Shins og Damien Rice          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

The Shins og Damien RiceDamien Rice er búinn að sleppa frá sér nýjum grip sem kallast 9. Alls ekki amalegt að fá nýtt efni frá þeim mikla skemmtara. Það er hægt að slamma mikið við gaulið í honum. Ekki nóg með að írski hvíslarinn sé kominn með nýtt efni heldur er nýtt efni með hinni æðisgengnu amerísku hljómsveit The Shins búið að leka á alnetið. Þessi hljómsveit er bara svo frábær að ég er búinn að vera með tónlistarlega standpínu undanfarna daga. Ég á nú samt alveg eftir að kanna þetta efni, bæði plötuna með Shins sem heitir Wincing the night away og svo nían hans Rice. Þess má geta að Shins platan verður ekki gefin út fyrr en í janúar á næsta ári. En við tökum forskot á sæluna á Endurvinnslunni og fróum okkur tónlistarlega séð yfir nýjum lögum frá Damien Rice og The Shins. Ábyrgist fullnægingu.

Damien Rice - 9 Crimes

The Shins - Phantom Limb
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music