Endurvinnslan: kynskipti          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

kynskipti

Ég er náttúrulega handónýtur í að eiga samskipti við hitt kynið. Ég er sennilega talinn of kurteis og þar af leiðandi hlýt ég að vera hommi. Svo ber ég með mér eiginleika sem einnig gefa til kynna að ég sé hommi. Ekkert að því. En varðandi samskiptin þá hef ég ekki hugmynd hvernig maður orðar það á réttan hátt þegar maður spyr kvenmann hvort hann vilji hafa samfarir. Hér eru nokkrar tillögur að slíkri beiðni.

1. Viljið þér sænga með mér frú/fröken (væntanlega skiptir aldur máli þarna hvort er notað)?
2. Má bjóða þér létta serðingu með undirrituðum?
3. Hafið þér áhuga á að skunda með mér í bólið?
4. Langar þér að deila aðgangi að kynfærum um dulitla stund?
5. Frú mín góð! Leyfist mér að gerast svo djarfur að biðja um skaut þitt mér til ánægju?
6. Hvað kostar forréttur, aðalréttur og eftirréttur? (og er eftirrétturinn með rjóma?)
7. Veistu um lottótölur kvöldsins?
8. Hvernig líst þér á að leggjast með mér?
9. Ert þú eitthvað fyrir erótík?
10. Er ekki málið að afklæðast nú og hefja tafarlaust ástarleik?
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music