Endurvinnslan: Plötur sem mótuðu mig Pt. 1. Michael Jackson - Bad (1987)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Plötur sem mótuðu mig Pt. 1. Michael Jackson - Bad (1987)

Það var ekki fyrr en tveimur árum eftir útgáfu þessarar plötu að ég fékk hana í hendurnar, reyndar á kasettuformi. Ég var smávaxinn, tágrannur drengur í hvítum strigaskóm í sinni fyrstu utanlandsferð. Eftir að Bad var kominn í vasadiskóið var ekki aftur snúið. Mér fannst þetta hrikalega töff og réð hvergi við limi eða rödd og dansaði og söng með slögurum eins og Bad, Man in the Mirror og Smooth Criminal.

Að mínu mati er Bad einhver besta poppplata sem gefin hefur verið út og gott að ég uppgötvapi hana svona tiltölulega snemma, eða þegar ég var 8 ára. Ég læt fylgja hér nokkur minna þekkt lög af þessari mögnuðu plötu.                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music