Endurvinnslan: Hip hoppið          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hip hoppið

Á laugardagsmorgun, þegar sólin var komin upp, sat ég í leigubíl og ræddi við leigubílstjórann um hip-hop. Hann var að spila greatest hits plötu með Jay-Z. Hann var sammála mér í því að Method Man væri færasti rapparinn í Wu-tang listahópnum. Hann mældi með rímnaskapara að nafni Common. Ég gleymdi að rétta honum lokaðann hnefann áður en ég steig út úr bílnum. En það var gaman að eiga spjall við leigubílstjóra um eitthvað annað en veðrið. Hérna er smá hip-hop skammtur sem gerir öllum gott.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music