Endurvinnslan: Airport surroundings          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Airport surroundings

Ég verð alltaf fyrir vonbrigðum með mannkynið þegar fólk gerir lítið úr fólki sem á einhvern hátt er aðeins öðruvísi en hinn viðurkennda venjulega manneskja. Að mínu mati ætti að gefa þessum einstaklingum hátt undir höfði. Þetta er eitthvað svo smáborgaralegt að telja sig betri en einhver sem víkur aðeins frá normalkúrfunni.

Í grunnskóla man ég eftir einum svona sem vakti athygli hinna heldri drengja og var lagður í einelti. Í skólarútu horfði ég upp á stráka hrækja á úlpuna hans. Ég varð svo reiður að ég spurði einn þessara drengja hvað hann væri að gera. Ég var auðvitað líka hálf hræddur við þessa gaura og dróg aðeins úr þessari spurningu minni. Ég man ekki hvernig þetta endaði. Ég efast um að þeir hafi hætt að angra þennan dreng.

Hommafóbía er mjög áhugavert fyrirbæri. Ég hef velt fyrir mér af hverju karlmenn geta haft svo fjandsamleg viðhorf til homma. Ein skýringin sem ég hef hugleitt er að menn með hommafóbíu séu ekki með nógu harðnaða kynhneigð að þeir eru hræddir um að þeir munu "smitast" og bregðast við þessum möguleika með því að tilkynna á opinberum vettvangi hvað þeir telja homma viðurstyggilega. Freud hitti nú sjaldan naglann á höfðið varðandi mannlegt eðli en varnarhættirnir voru góð hugmynd.

og svo eitt fínt lag með Loney, Dear
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music