Endurvinnslan: The Boy in the Striped Pyjamas          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

The Boy in the Striped Pyjamas

Þessa kvikmynd horfði ég á og fannst hún nokkuð fín. Hún gerist í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni og segir frá fjölskyldu sem flytur út í sveit og búa hliðina á útrýmingarbúðum. Fjölskyldufaðirinn er nefninlega háttsettur nasisti. Sonur hans sem er 8 ára vingast við gyðingastrák hinum megin við rafgmagnsgirðinguna á útrýmingarbúðunum.
Myndin er "skemmtilegur" vinkill á helförina þar sem sýnt er að stundum er sakleysi hugsjónum fremra. Lokaatriðið er virkilega óhuggulegt á að horfa, þó myndin sé aldrei ljót. Manni finnst hún segja einhvern sannleika þessi mynd. Það vakti hins vegar athygli mína að þetta þýska fólk talaði allt ensku með breskum hreim? Einnig mögnuð tónlist James Horner.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music