Endurvinnslan: Rannsókn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Rannsókn

Ég er að framkvæma rannsókn. Ég fæ fyrsta árs sálfræðinema til mín til að gera tilraunir á. Þetta er nokkuð spennandi verkefni. Ég er með rannsóknarstofu á 9. hæð í sálfræðibyggingunni sem ég deili með öðrum nemanda. Útsýnið er gott yfir borgina og sérstaklega fallegt að horfa yfir þegar orðið er dimmt og maður sér ljósfyllta skýjakljúfana niðrí bæ. Þetta gengur vel. Ég er búinn að prófa 43 og ætla að ná í allavega 20 fleiri. Ég er að athuga sambandið á milli kvíða og þess að vera ofurnæmur fyrir ógnandi áreitum. Yfir og út.

Svo er örlítið farið að vora hérna hjá okkur á suðurhvelinu. Flottur dagur í gær en skýjað í dag og ekkert merkilegt. Hitametið þetta vor er enn sem komið er 18 gráður.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music