Endurvinnslan: bananamæli          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

bananamæli

Ekki eru allir bananar sem glóa
Ekki er bananinn sopinn þó í ausuna sé kominn
Sjaldan er einn bananinn stakur
Sjaldan fellur banani langt frá Þormóði
Blindur er bananalaus maður
Betri er einn banani í hendi en tveir í Bónus
Einn banani býður öðrum heim
Bananinn kennir naktri konu að leika við sig
Engin kona verður skækja af eins banana völdum
Snemma beygist bananinn til þess sem verða vill
Bananinn vex en brókin ekki
Bananastund gefur gull í mund
Oft veltir lítill banani þungu hlassi
Ekki má benda bananann um of
Banani þess freka er fyrstur í smjörið
Þeir eru ríkir sem eiga banana
Enginn spegill er betri en gamall banani
Banani ills manns berst víða
Digur banani þarf víða brók
Seint er að byrgja brunninn, þá bananinn er dottinn ofan í
Enginn er bananinn án bogans
Hamra skal bananann þá heitur er
Enginn verður óbeygður banani
Hver hefur sinn banana að draga
Hverjum þykir sinn banani fagur
Banani er manns gaman

Þessi spakmæli eru tileinkuð öllum þeim sem eru að lesa undir próf.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music