Endurvinnslan: Flash of Genius (2008)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Flash of Genius (2008)

Fínasta mynd sem ég sá sem er byggð á sönnum atburðum. Ford bílarisinn á að hafa stolið hugmynd uppfinningamanns á rúðuþurrkum sem stoppa á milli þurrkana. Hana nú. Uppfinningamaðurinn alveg brjálaður, ákveður að berjast við Ford og heldur betur sekkur sér ofan í baráttuna þannig að hann fjarlægist fjölskylduna, hættir að vinna, skilur við konuna, fær taugaáfall og ég veit ekki hvað og hvað. En flott því hann vildi ekki láta viðgangast yfirgang og lygar stórfyrirtækisins. Greg Kinnear leikur karlinn og er flottur.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music