Endurvinnslan: Póstkort frá ungum manni          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Póstkort frá ungum manni

Ég sendi nú ekki mörg póstkort frá Kína en mikið var þessi plata með Manic Street Preachers mikill gleðigjafi þegar hún kom út á síðasta ári.

Eins og margir þá kynntist ég Manics fyrst þegar ég heyrði A design for Life á X-inu á unglingsárunum. Þetta lag var meira og minna sándtrakkið fyrir eldri unglingsárin mín og gerðist ég undir eins fylgismaður Manics. Það er eitthvað við melódíurnar og röddina hans James Dean Bradfield sem lyftir mér alltaf upp.

Það er því við hæfi að spila þetta gamla lag og svo eitt af nýju plötunni. Manic Street Preachers Amen.                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music