Endurvinnslan: The Hangover 3          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

The Hangover 3

Ég er með snilldar hugmynd af mynd sem heitir The Hangover 3.

Þeir félagar vakna á tunglinu. Vita ekkert hahaha djöfull voru þeir fullir í gær. Ekkert smá flippaðir gæjar. Einn gaurinn verður ekki með búk, bara svona höfuð sem rúllar um og segir eitthvað dónalegt (útúr sinnepað að sjá höfuð blóta mikið, segja mikið um þvag og óformaðar hægðir til dæmis), einn gaurinn verður orðinn að Alf þarna brúðu geimverunni hahah óheppinn sá fær ekki mikið að setja hann á næstunni ;), sá þriðji talar með geðveikt hárri rödd enda búið að gelda hann (úps). Asíski gaurinn æsti verður þarna líka en hann er orðin sombí og étur brjóstin á Dolly Parton sem verður þarna í sprenghlægilegu cameo hlutverki. Getur ekki klikkað. Svo verður þarna hestur með standpínu og graður naggrís. Restin semur sig sjálf. Somebody call a director!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music