Endurvinnslan: glimmer og glens          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

glimmer og glens

Sykurhúðaði sleikjópinninn Mika er mættur aftur og hann er eins og nammi, gott en líklega óhollt fyrir mann. Neinei hann er allavega hress.Djöfull var ég Manic Street Preacheraður í gær enda afar sáttur við Journal for Plague Lovers. Ég er búinn að vera áhangandi lengi og hafa þeir fylgt mér í gegnum súrt og sætt. Hér er eitt af þessari fínu plötu.Svo er Andrés Önd eitt af menningargersemum heimsins. Þetta horfði maður á sem ungur strákur og sem ungur strákur í dag hef ég enn gaman að ærslagangi Andrésar.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music