Endurvinnslan: Hal          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hal

Ég var að horfa á Seinfeld þar sem Elaine var að hitta gaur að nafni Hal. Þegar ég heyrði nafnið sagt fyrst fékk ég svona tilfinningu eins og það væri verið að tala um mig eins og maður fær stundum þegar nafnið manns er sagt í sjónvarpi eða einhvers staðar. Ég er orðinn svo svakalega vanur því að vera kallaður Hal að þetta er farið að verða mjög persónulega merkingarbært. Kannski ég láti bara áfram kalla mig Hal þegar ég kem heim.

Það var þrusublíða í gær. 26 stiga hiti þegar sólarpartýið stóð hvað hæst. Fyrsta bolaveður sumarsins að mínu mati þó að Ástralirnir séu löngu komnir á stuttbuxurnar (fóru sumir aldrei úr þeim) og í sína galopnu skó sem þeir kalla thongs. Ég vippaði mér í styttri buxur í dag en fékk bara rok og kulda beint í fésið. Þetta er frekar óútreiknanlegt.

Ég hef hafið mótmæli á skorti á stuðningi við íslenska námsmenn og læt mér nú vaxa alskegg.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music