Endurvinnslan: Blankur í Ástralíu          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Blankur í Ástralíu

Á forsíðu helsta dagblaðs lífs míns má í dag sjá þessa fyrirsögn:

Blankur í Ástralíu
-Sér enga aðra lausn en að koma heim

Þetta er staðreynd, frekar leiðinleg staðreynd en eitthvað sem ég var búinn að gera ráð fyrir - allavega að þetta yrði fjárhagslega erfitt á þessum tíma. Mér finnst óþægilegt að safna skuldum og því hef ég ákveðið að ég get ekki haldið því áfram og ætla því að koma heim á næsta ári, vinna í allavega ár og sækja svo aftur um á næsta ári, sem þýðir að ef ég kemst inn mun ég hefja nám aftur árið 2010. En eins og ég hef oft sagt þá eru vonbrigði til að yfirstíga þau. Það er dýrt að vera námsmaður í Ástralíu og ekki hjálpar skortur á stuðningi frá íslensku ríkisstjórninni. Mér finnst lán ekki vera stuðningur, lán er lán, eitthvað sem maður þarf að borga til baka. Svo eru þessi lán ekki merkileg, framfærslan sem ég er að fá er hlægileg og svo út af gengisbreytingum er skólagjaldalánið ekki að ná upp í þau skólagjöld sem ég þarf svo að borga. Þannig að þá er maður kominn með auknar skuldir við bankann. Að auki hef ég verið óheppinn með suma hluti og auðvitað gat maður ekki vitað sumt fyrirfram. Þannig að maður lærir bara af þessu og verður að sætta sig við að það er blóðugt að vera metnaðarfullur og sækja nám í góðum en dýrum skólum.

Að sjálfsögðu ætla ég að nota þennan tíma vel sem ég á eftir í Melbourne þó hann verði í nægjusamari kantinum. Sumarið er að koma og námið gengur vel. Ég hef næstum því ekki yfir neinu að kvarta. Bestu óskir til Íslands.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music