Endurvinnslan: Fast Five ilmvatnið          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Fast Five ilmvatnið

Ég fór að illri nauðsyn að sjá kvikmyndina Fast Five. Górillur að keyra bíla. Hratt. Fast Six verður örugglega í þrívídd.

Framtíðin í kvikmyndaafþreyjingu er ilmsprey bíó. Þá er ekki aðeins hægt að horfa á kvikmyndina heldur líka finna lykt sem tengist kvikmyndinni. Þannig má finna nóg af svitafýlu í hasarmyndum (Fast Five væri þar með sterkri svitafýlu), nóg af vinsælum ilmvötnum og rakspírum í rómantískum gamanmyndum (gæti einnig verið auglýsing á ilmvötnum: Jennifer Lopez lyktin var El Vial v.2.5), prumpu, kúka- og ælufýla (sæðisfýla?) í grófum gamanmyndum (The Hangover pt. 3: Einn vaknar með sæði í hárinu og svo ælir félagi hans í hárið gæti orðið flottur effekt), brunalykt í stríðsmyndum, og nóg af rakspíra (old spice) í pólitískum drama myndum (JFK var með Gillette Old Spice ilminn sem fæst í Vesturbæjarapóteki). Eins og sjá má eru möguleikarnir endalusir og ljóst að þetta gæti trekkt gesti í bíó. Þá verður bókstaflega hægt að hafa nef fyrir góðum bíómyndum.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music