Endurvinnslan: Jarvis Cocker - Jarvis          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Jarvis Cocker - JarvisÞessi sólóplata yfirlúðans Jarvis Cocker kom út á síðasta ári og þar með sleit hann tónvistum við félaga sína í Pulp. Í bili að minnsta kosti. Þessi plata er búin að liggja lengi á borðinu hjá mér, mér til þjónustu reiðubúin. Það var loks nýlega að ég fann að Jarvis kallaði á mig. Nú væri sá tími í lífi mínu að ég þyrfti á honum að halda. Hvað syngur í Jarvis? Allt gott.
Á þessari plötu heldur Jarvis upp heiðri afgangana af hinu svokallaða Britpopi sem í sjálfu sér er dautt en Jarvis engu að síður hluti af því hvort sem honum líkar betur eða verr. Þetta er geysilega skemmtileg plata. Fullt af grípandi lögum og skondnum textum. Ég held að þessi plata sé bara skyldueign hjá öllum popplúðum landsins. Hið útúrhressa I will Kill Again fylgir þessari færslu.

Jarvis Cocker - I will Kill Again
___________________________________________
Frekari niðurhölun

Don't let him Waste your Time
Heavy Weather
From A to I

___________________________________________
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music